Facebook
土地 Zelkova - 土地 1 600 m² - Taling Ngam, Koh Samui - ¥808,804

土地 Zelkova

土地 1 600 m²

Taling Ngam, Koh Samui

¥808,804

土地 Zelkova

土地 1 600 m²

Taling Ngam, Koh Samui

¥808,804

在岛的南部,有道路和电力的美丽地形,建造一个独特的别墅,以一致的价格提供梦想的景色。非常漂亮的切割建立别墅
1 600
土地面积为m²
1
财产法

视图

  • 性质

游览这片土地

土地 Zelkova - 土地 1 600 m² - Taling Ngam, Koh Samui - ¥808,804 - 外 土地 Zelkova - 土地 1 600 m² - Taling Ngam, Koh Samui - ¥808,804 - 外
  • 7照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。