Facebook
土地 Moss - 土地 800 m² - Plai Laem, Bo Put, Koh Samui - ¥1,047,905

土地 Moss

土地 800 m²

Plai Laem, Bo Put, Koh Samui

¥1,047,905

土地 Moss

土地 800 m²

Plai Laem, Bo Put, Koh Samui

¥1,047,905

距离大海50米,可通往海滩,美丽的平地,可容纳海景建筑,真正的机会,以实现一致的季节性租金。抓住。电,水,政府道路。与公司一起出售。
800
土地面积为m²
1
财产法

视图

游览这片土地

土地 Moss - 土地 800 m² - Plai Laem, Bo Put, Koh Samui - ¥1,047,905 - 外 土地 Moss - 土地 800 m² - Plai Laem, Bo Put, Koh Samui - ¥1,047,905 - 外
  • 5照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。