Facebook
土地 Neva - 土地 1 600 m² - Nathon, Ang Thong, Koh Samui - ¥903,279

土地 Neva

土地 1 600 m²

Nathon, Ang Thong, Koh Samui

¥903,279

土地 Neva

土地 1 600 m²

Nathon, Ang Thong, Koh Samui

¥903,279

宏伟的地面提供令人惊叹的景色,您会相信它的价格,可能性,以及由大量购买者预期的这个理想项目的建设可能产生的产量。
1 600
土地面积为m²
1
财产法

视图

  • 性质

游览这片土地

土地 Neva - 土地 1 600 m² - Nathon, Ang Thong, Koh Samui - ¥903,279 - 外 土地 Neva - 土地 1 600 m² - Nathon, Ang Thong, Koh Samui - ¥903,279 - 外
  • 5照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。