Facebook
土地 Coral - 土地 1 600 m² - Na Mueang, Koh Samui - ¥810,635

土地 Coral

土地 1 600 m²

Na Mueang, Koh Samui

¥810,635

土地 Coral

土地 1 600 m²

Na Mueang, Koh Samui

¥810,635

快来享受这个位于岛屿南部的土地的宁静,宁静,您的建筑将享受美丽的海景。电力,道路访问。
1 600
土地面积为m²
1
财产法

视图

游览这片土地

土地 Coral - 土地 1 600 m² - Na Mueang, Koh Samui - ¥810,635 - 外 土地 Coral - 土地 1 600 m² - Na Mueang, Koh Samui - ¥810,635 - 外
  • 8照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。