Facebook
土地 Lys - 土地 5 600 m² - Mae Nam, Koh Samui - ¥2,227,297

土地 Lys

土地 5 600 m²

Mae Nam, Koh Samui

¥2,227,297

土地 Lys

土地 5 600 m²

Mae Nam, Koh Samui

¥2,227,297

登陆湄南。
分为三个带有3首歌曲的铆钉,非常适合建造别墅或几栋别墅。在主要道路附近,可用电力。
5 600
土地面积为m²
1
财产法

视图

  • 性质

游览这片土地

土地 Lys - 土地 5 600 m² - Mae Nam, Koh Samui - ¥2,227,297 - 外 土地 Lys - 土地 5 600 m² - Mae Nam, Koh Samui - ¥2,227,297 - 外
  • 6照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。