Facebook
土地 Gachie - 土地 1 440 m² - Mae Nam, Koh Samui - ¥810,635

土地 Gachie

土地 1 440 m²

Mae Nam, Koh Samui

¥810,635

土地 Gachie

土地 1 440 m²

Mae Nam, Koh Samui

¥810,635

建造独立建筑的理想土地,享有海景。您将受到其价格,地理位置和通道的启发,完美地适应建筑,保证您的租赁盈利能力或您的主要居住地。
1 440
土地面积为m²
1
财产法

视图

  • 性质

游览这片土地

土地 Gachie - 土地 1 440 m² - Mae Nam, Koh Samui - ¥810,635 - 外 土地 Gachie - 土地 1 440 m² - Mae Nam, Koh Samui - ¥810,635 - 外
  • 5照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。