Facebook
土地 Benton - 土地 500 m² - Mae Nam, Koh Samui - ¥747,602

土地 Benton

土地 500 m²

Mae Nam, Koh Samui

¥747,602

土地 Benton

土地 500 m²

Mae Nam, Koh Samui

¥747,602

理想的土地,考虑您在苏梅岛的第一次运营或确保舒适的租金收入,位于岛屿北部的土地,方便访问,提供附近的所有设施。
500
土地面积为m²
1
财产法

视图

  • 性质

游览这片土地

土地 Benton - 土地 500 m² - Mae Nam, Koh Samui - ¥747,602 - 外 土地 Benton - 土地 500 m² - Mae Nam, Koh Samui - ¥747,602 - 外
  • 4照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。