Facebook
土地 Piperita - 土地 700 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥579,025

土地 Piperita

土地 700 m²

Lamai, Maret, Koh Samui

¥579,025

土地 Piperita

土地 700 m²

Lamai, Maret, Koh Samui

¥579,025

苏梅岛山脉和椰林的全景,您可以选择700平方米的土地,以最优惠的价格建造您的项目,一年的理想位置或确保您的投资季节性租赁投资。
700
土地面积为m²
1
财产法

视图

游览这片土地

土地 Piperita - 土地 700 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥579,025 - 外 土地 Piperita - 土地 700 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥579,025 - 外
  • 9照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。