Facebook
土地 Marigold - 土地 1 600 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥1,397,206

土地 Marigold

土地 1 600 m²

Lamai, Maret, Koh Samui

¥1,397,206

土地 Marigold

土地 1 600 m²

Lamai, Maret, Koh Samui

¥1,397,206

这片土地的绝佳机会隐藏在椰林中,享有壮丽的海景,投资保证用于季节性招聘的建筑或在当年居住,电力,道路
1 600
土地面积为m²
1
财产法

视图

游览这片土地

土地 Marigold - 土地 1 600 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥1,397,206 - 外 土地 Marigold - 土地 1 600 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥1,397,206 - 外
  • 8照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。