Facebook
土地 Dale - 土地 8 800 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥815,037

土地 Dale

土地 8 800 m²

Lamai, Maret, Koh Samui

¥815,037

土地 Dale

土地 8 800 m²

Lamai, Maret, Koh Samui

¥815,037

非常大的海景。
它的8800平方米(5.5莱),将让您实现您在天堂的梦想。位于拉迈。
8 800
土地面积为m²
1
财产法

视图

  • 性质

游览这片土地

土地 Dale - 土地 8 800 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥815,037 - 外 土地 Dale - 土地 8 800 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥815,037 - 外
  • 5照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。