Facebook
土地 Brier - 土地 1 600 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥1,158,050

土地 Brier

土地 1 600 m²

Lamai, Maret, Koh Samui

¥1,158,050

土地 Brier

土地 1 600 m²

Lamai, Maret, Koh Samui

¥1,158,050

占地1600平方米的土地位于苏梅岛的旗舰度假胜地拉迈,让您可以建造一个或多个别墅,确保您全年都能获得非常好的租赁报告或季节性租赁。它还可以让你建造梦想的别墅。海景。
1 600
土地面积为m²
1
财产法

视图

游览这片土地

土地 Brier - 土地 1 600 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥1,158,050 - 外 土地 Brier - 土地 1 600 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥1,158,050 - 外
  • 4照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。