Facebook
土地 Aria - 土地 600 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥463,220

土地 Aria

土地 600 m²

Lamai, Maret, Koh Samui

¥463,220

土地 Aria

土地 600 m²

Lamai, Maret, Koh Samui

¥463,220

位于拉迈的土地,理想地适合全年生活,在靠近拉迈市中心的学校或商店的地方建造您的别墅,这片土地将让您靠近苏梅岛的着名海滩。
600
土地面积为m²
1
财产法

视图

  • 性质

游览这片土地

土地 Aria - 土地 600 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥463,220 - 外 土地 Aria - 土地 600 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ¥463,220 - 外
  • 2照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。