Facebook
土地 Isla - 土地 848 m² - Chaweng, Bo Put, Koh Samui - ¥1,018,772

土地 Isla

土地 848 m²

Chaweng, Bo Put, Koh Samui

¥1,018,772

土地 Isla

土地 848 m²

Chaweng, Bo Put, Koh Samui

¥1,018,772

美丽的土地,享有独特的海景。
电力和政府道路
848
土地面积为m²
1
财产法

视图

  • 性质

游览这片土地

土地 Isla - 土地 848 m² - Chaweng, Bo Put, Koh Samui - ¥1,018,772 - 外 土地 Isla - 土地 848 m² - Chaweng, Bo Put, Koh Samui - ¥1,018,772 - 外
  • 4照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。