Facebook
土地 Begonia - 土地 1 600 m² - Chaweng, Bo Put, Koh Samui - ¥931,471

土地 Begonia

土地 1 600 m²

Chaweng, Bo Put, Koh Samui

¥931,471

土地 Begonia

土地 1 600 m²

Chaweng, Bo Put, Koh Samui

¥931,471

这个令人愉快的海景的理想位置,位于Bangrak公社,您可以实现您的建设,同时保持靠近岛上最需要的旅游景点。完美的成功。
1 600
土地面积为m²
1
财产法

视图

  • 性质

游览这片土地

土地 Begonia - 土地 1 600 m² - Chaweng, Bo Put, Koh Samui - ¥931,471 - 外 土地 Begonia - 土地 1 600 m² - Chaweng, Bo Put, Koh Samui - ¥931,471 - 外
  • 6照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。