Facebook
土地 Astragale - 土地 1 100 m² - Bophut, Bo Put, Koh Samui - ¥1,135,220

土地 Astragale

土地 1 100 m²

Bophut, Bo Put, Koh Samui

¥1,135,220

土地 Astragale

土地 1 100 m²

Bophut, Bo Put, Koh Samui

¥1,135,220

壮丽的地面海景,理想地位于波普特(Bophut)的山丘上,靠近渔村“渔夫”(Fisherman)。
现场有私人道路,水电。
房地产项目非常好的投资。
联系我们以获取更多信息或访问。
1 100
土地面积为m²
1
财产法

视图

  • 性质

游览这片土地

土地 Astragale - 土地 1 100 m² - Bophut, Bo Put, Koh Samui - ¥1,135,220 - 外 土地 Astragale - 土地 1 100 m² - Bophut, Bo Put, Koh Samui - ¥1,135,220 - 外
  • 5照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。