Facebook
土地 Iraja - 土地 790 m² - Bang Rak, Bo Put, Koh Samui - ¥1,788,511

土地 Iraja

土地 790 m²

Bang Rak, Bo Put, Koh Samui

¥1,788,511

土地 Iraja

土地 790 m²

Bang Rak, Bo Put, Koh Samui

¥1,788,511

这片土地享有令人难以置信的美景的绝佳机会,让您可以建造一到两座建筑物,这是该行动的最后一块土地。电力道路规定。
790
土地面积为m²
1
财产法

视图

  • 性质

游览这片土地

土地 Iraja - 土地 790 m² - Bang Rak, Bo Put, Koh Samui - ¥1,788,511 - 外 土地 Iraja - 土地 790 m² - Bang Rak, Bo Put, Koh Samui - ¥1,788,511 - 外
  • 7照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。