Facebook
土地 Willow - 土地 1 600 m² - Ang Thong, Koh Samui - ¥1,204,372

土地 Willow

土地 1 600 m²

Ang Thong, Koh Samui

¥1,204,372

土地 Willow

土地 1 600 m²

Ang Thong, Koh Samui

¥1,204,372

最后土地的理想位置,出售安全的住宅,政府电力,道路,水。很划算。
1 600
土地面积为m²
1
财产法

视图

游览这片土地

土地 Willow - 土地 1 600 m² - Ang Thong, Koh Samui - ¥1,204,372 - 外 土地 Willow - 土地 1 600 m² - Ang Thong, Koh Samui - ¥1,204,372 - 外
  • 10照片

更多信息

查看酒店的位置和周围的景点。

根据泰国银行指数看10年的价格预测。