Facebook

วีซ่าประเภทต่างๆสำหรับประเทศไทย

วีซ่าการลงทุน

ระยะเวลา 1 ปีที่ต่ออายุได้
เงื่อนไข:
การลงทุน 10 ล้านบาท
มีวีซ่าแบบไม่อพยพ
หลักฐานการจ่ายเงิน 10 ล้าน บาทสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนจะต้องเป็นการซื้อคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ใหม่มูลค่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

Visa Elite

Pour les personnes étrangères désirant investir dans l'immobilier de luxe en thaïlande ou autres activités commerciales, encourageant ainsi les promoteurs étrangers à investir leurs capitaux dans l'immobilier du pays.
Ce visa vous permettra, de résider, d'investir sur l'ensemble du territoire, vous apportant un service vip, pour vos sorties d'aéroport, vos démarches administratives, vos suivis médicaux...
Visa elite easy accés valable 5 ans pour une personne renouvelable, il vous coûtera 500 000 thb soit environ 13 000 euro
Visa family premium valable 5 ans renouvelable pour deux personnes, il vous coûtera 800 000 thb soit environ 21 000 euro
Visa ultimate privilege valable 20 ans pour une personne, il vous coûtera 2 000 000 thb soit environ 53 000 euro

วีซ่าเกษียณอายุ

Durée 1 an renouvelable, conditions :
Possède visa 0 non immigrant age minimum 50 ans
Preuve de pension de retraite minimum 65000 thb/mois (1750 euro) ou 800 000 thb (21 000 euro environ) déposé sur un compte thaïlandais 3 mois avant la candidature ou un certificat de revenue (calculé par rapport a votre retraite) délivré par le consulat de france, minimum 65,000 thb par mois.
Visa de travail
Durée 1 an renouvelable
Conditions :
Posséde 1 visa b non immigrant ainsi qu'un permis de travail
Il est employé par une société avec un capital enregistré entièrement payé d'au moins 2 millions thb (pour 1 permis de travail)
Situation financière saine de la société (rapports certifiés par un auditeur certifié)
Société respectant le quota minimum de 4 employés thaïlandais par étrangers (sauf pour bureau de représentation, bureaux régionaux et branches commerciales, 1 thaïlandais par étranger)
Salaire minimum : 25 000 thb (670 euro) à 50 000 thb (1350 euro) selon les nationalités .Pour la liste vous pouvez l'avoir avec votre avocat selon le site du ministère du travail.

วีซ่าเดินทางผ่าน

ได้มาเป็นเวลา 30 วัน 90 วันหรือ 15 วันขึ้นอยู่กับประเทศและสัญชาติของคุณ

วีซ่าศึกษา

ระยะเวลาต่ออายุได้ตามระยะเวลาการศึกษา (3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี ... )
เงื่อนไข:
รับวีซ่าชั่วคราว
ในสถาบันการศึกษาที่มีใบอนุญาตที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ การยืนยันความช่วยเหลือที่ออกโดยสถาบันการศึกษา

ติววีซ่า

Durée 1 an renouvelable
Pour les membres de la famille d'un étranger étant autorisés à étudier dans une institution scolaire en thaïlande, souvent destiné aux enfants accompagnants les parents.
Conditions :
Possède visa o non immigrant
Preuve de la relation familiale
500 000 thb sur un compte depuis au mois 3 mois, ou durant la première année, le même montant doit être déposé 30 jours avant la date de soumission de la candidature.
Acte de naissance traduit et légaliser
Enfants jusqu'à l'âge de 14-15 ans ( à definir)

วีซ่าแต่งงาน

ระยะเวลา 1 ปีที่ต่ออายุได้
เงื่อนไข:
ได้รับอนุญาตให้แก่ภรรยา / สามีของพลเมืองไทย
มีวีซ่าที่ไม่ใช่ผู้ย้ายถิ่นฐาน
สถานภาพสมรส
เงินเดือนเฉลี่ย 40 000 บาท (1100 ยูโร) หรือ 400,000 บาท (10 700 ยูโร) ฝากในบัญชีท้องถิ่นเป็นเวลา 2 เดือน
ใบรับรองการแต่งงานของไทย
of family
แผนทางภูมิศาสตร์ของบ้าน

ข้อมูล

ขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยคนไทยที่มีความสามารถ (นักบัญชี, ทนายความ, ... ), ควบคุมตลาดท้องถิ่นของเกาะสมุยอย่างสมบูรณ์แบบ
* ข้อมูลที่ให้สำหรับข้อมูล, เพื่อตรวจสอบอีกครั้งตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายกฎภายในของประเทศ
เรามีส่วนร่วมในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อแนะนำทนายความด้านการอ้างอิงที่ปรับให้เหมาะกับภาษาของคุณ