Facebook
ที่ดิน Neva - ที่ดิน 1 600 m² - Nathon, Ang Thong, Koh Samui - ฿3,900,000

ที่ดิน Neva

ที่ดิน 1 600 m²

Nathon, Ang Thong, Koh Samui

฿3,900,000

ที่ดิน Neva

ที่ดิน 1 600 m²

Nathon, Ang Thong, Koh Samui

฿3,900,000

คุณจะได้รับความมั่นใจจากราคาความเป็นไปได้และผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการในอุดมคติที่คาดหวังจากผู้ซื้อจำนวนมาก
1 600
ที่ดินในตารางเมตร
1
พระราชบัญญัติทรัพย์สิน

ดู

  • ธรรมชาติ
  • ภูเขา
  • ทะเล

ทัวร์ดินแดนแห่งนี้

ที่ดิน Neva - ที่ดิน 1 600 m² - Nathon, Ang Thong, Koh Samui - ฿3,900,000 - ด้านนอก ที่ดิน Neva - ที่ดิน 1 600 m² - Nathon, Ang Thong, Koh Samui - ฿3,900,000 - ด้านนอก
  • ด้านนอก 5 รูปภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูสถานที่ตั้งและจุดสนใจรอบ ๆ

ดูที่การคาดการณ์ราคาย้อนหลัง 10 ปีจากดัชนีธนาคารแห่งประเทศไทย