Facebook
ที่ดิน Poppy - ที่ดิน 1 750 m² - Mae Nam, Koh Samui - ฿4,500,000

ที่ดิน Poppy

ที่ดิน 1 750 m²

Mae Nam, Koh Samui

฿4,500,000

ที่ดิน Poppy

ที่ดิน 1 750 m²

Mae Nam, Koh Samui

฿4,500,000

1 750
ที่ดินในตารางเมตร
1
พระราชบัญญัติทรัพย์สิน

ทัวร์ดินแดนแห่งนี้

ที่ดิน Poppy - ที่ดิน 1 750 m² - Mae Nam, Koh Samui - ฿4,500,000 - ด้านนอก ที่ดิน Poppy - ที่ดิน 1 750 m² - Mae Nam, Koh Samui - ฿4,500,000 - ด้านนอก
  • ด้านนอก 4 รูปภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูสถานที่ตั้งและจุดสนใจรอบ ๆ

ดูที่การคาดการณ์ราคาย้อนหลัง 10 ปีจากดัชนีธนาคารแห่งประเทศไทย