Facebook
ที่ดิน Talia - ที่ดิน 1 600 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ฿3,500,000

ที่ดิน Talia

ที่ดิน 1 600 m²

Lamai, Maret, Koh Samui

฿3,500,000

ที่ดิน Talia

ที่ดิน 1 600 m²

Lamai, Maret, Koh Samui

฿3,500,000

1 600
ที่ดินในตารางเมตร
1
พระราชบัญญัติทรัพย์สิน

ทัวร์ดินแดนแห่งนี้

ที่ดิน Talia - ที่ดิน 1 600 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ฿3,500,000 - ด้านนอก ที่ดิน Talia - ที่ดิน 1 600 m² - Lamai, Maret, Koh Samui - ฿3,500,000 - ด้านนอก
  • ด้านนอก 4 รูปภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูสถานที่ตั้งและจุดสนใจรอบ ๆ

ดูที่การคาดการณ์ราคาย้อนหลัง 10 ปีจากดัชนีธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ดินอื่น ๆ ที่มีคะแนนสูง