Facebook
ที่ดิน Florent - ที่ดิน 848 m² - Chaweng, Bo Put, Koh Samui - ฿5,200,000

ที่ดิน Florent

ที่ดิน 848 m²

Chaweng, Bo Put, Koh Samui

฿5,200,000

ที่ดิน Florent

ที่ดิน 848 m²

Chaweng, Bo Put, Koh Samui

฿5,200,000

848
ที่ดินในตารางเมตร
1
พระราชบัญญัติทรัพย์สิน

ทัวร์ดินแดนแห่งนี้

ที่ดิน Florent - ที่ดิน 848 m² - Chaweng, Bo Put, Koh Samui - ฿5,200,000 - ด้านนอก ที่ดิน Florent - ที่ดิน 848 m² - Chaweng, Bo Put, Koh Samui - ฿5,200,000 - ด้านนอก
  • ด้านนอก 3 รูปภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูสถานที่ตั้งและจุดสนใจรอบ ๆ

ดูที่การคาดการณ์ราคาย้อนหลัง 10 ปีจากดัชนีธนาคารแห่งประเทศไทย