Facebook
ที่ดิน Ackley - ที่ดิน 1 600 m² - Bo Put, Koh Samui - ฿6,500,000

ที่ดิน Ackley

ที่ดิน 1 600 m²

Bo Put, Koh Samui

฿6,500,000

ที่ดิน Ackley

ที่ดิน 1 600 m²

Bo Put, Koh Samui

฿6,500,000

1 600
ที่ดินในตารางเมตร
1
พระราชบัญญัติทรัพย์สิน

ทัวร์ดินแดนแห่งนี้

ที่ดิน Ackley - ที่ดิน 1 600 m² - Bo Put, Koh Samui - ฿6,500,000 - ด้านนอก ที่ดิน Ackley - ที่ดิน 1 600 m² - Bo Put, Koh Samui - ฿6,500,000 - ด้านนอก
  • ด้านนอก 5 รูปภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูสถานที่ตั้งและจุดสนใจรอบ ๆ

ดูที่การคาดการณ์ราคาย้อนหลัง 10 ปีจากดัชนีธนาคารแห่งประเทศไทย