Facebook

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad den 25/05/2018

Sekretesspolicy

Barnes Thailand Ltd (nedan kallat Barnes Thailand) fäster stor vikt vid skyddet och respekten för integriteten och personuppgifterna för användarna på sin webbplats. [_ == _ PC9wPg]

För att kunna använda Barnes Thailand webbplats med tillförsikt, syftar denna sekretesspolicy till att beskriva transparent vilka uppgifter som behandlas, hur och varför.

Barnes Thailand uppmanar därför användare att läsa detta dokument noggrant för att känna till och förstå behandlingen av personuppgifter.

Det är uppenbart att användarna accepterar användarvillkoren genom att surfa på webbplatsen.

Personuppgifter samlade

Användare måste lämna sina personuppgifter i digitalt format när de använder webbplatsen.

Vanligtvis kan användarna bläddra på webbplatsen utan att nödvändigtvis behöva kommunicera med Barnes Thailand Personal Data.

Företaget som samlar in personuppgifter och genomför databehandling är Barnes Thailand Ltd., Fisherman byn Thanon Haad Bo Phut, Koh Samui Amphoe, Suratthani, Thailand

Syftet med att samla in dina personuppgifter

Barnes Thailand Ltd behandlar de personuppgifter du frivilligt tillhandahåller Barnes Thailand via denna webbplats för följande ändamål:

Mottagarna av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan kommuniceras, om det behövs:

Hur länge håller du dina personuppgifter?

Dessa personuppgifter hålls sedan under den tid som behövs för att slutföra användarbegäran.

En kunds personuppgifter hålls högst 3 år efter avtalsperiodens slut.

I slutet av lagringsperioden kontrollerar datatillsynsmannen att personuppgifterna har gjorts otillgängliga.

Säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda dina uppgifter

En rad tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att säkerställa säkerheten vid behandling av personuppgifter och sekretess för personuppgifter.

Som sådan vidtas försiktiga försiktighetsåtgärder för att bevara datasäkerheten och i synnerhet för att förhindra att de deformeras, skadas eller att obehöriga tredje parter har tillgång till det (skydd av lokaler, autentiseringssystem med personlig och säker åtkomst via konfidentiella identifierare och lösenord, anslutningshistorik).

Offlineinformation är också skyddad. Endast anställda och avdelningar som behöver utföra specifikt arbete (till exempel fakturering eller kundservice) har tillgång till personligt identifierbar information.

Dina rättigheter

Användare har följande rättigheter för bearbetning:

För att utöva någon av dessa rättigheter kan du skriva till contact@barnes-thailand.com. Vi kommer att svara dig så snart som möjligt.